Visualització de contingut web

Projectes

 • CATI: CMDB d'actius programari de la DGTIC. Arreplega la informació dels actius, els contractes de suport així com el personal adscrit a la Direcció General. En producció
   
 • gvGASPAR: Aplicació informàtica per a la gestió de tota l'activitat parlamentària de Les Corts des dels gabinets tècnics d'una conselleria. En desenrotllament.
   
 • DDM: Aplicació de gestió dels esports del mar. Aplicació per a la gestió de les sol·licituds d'examen de capità de Iot, Patró de Iot, Patró d'Embarcacions de Recreació, Patró per a Navegació Bàsica. Registre, tramitació i expedició de títols. Es pot realitzar sol·licitud d'examen telemàtica. En producció
   
 • gvCONVENIOS: Gestió i registre dels convenis subscrits per la Generalitat. En desenrotllament..
   
 • DIETASGVA: Aplicació corporativa de sol·licitud de dietes de la GVA. En producció.
   
 • Sistema d'Informació del Patrimoni Cultural Valencià: Este sistema d'informació té com a objecte poder donar servici a la D.G. de patrimoni i consolidar l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. Per a això, es compon de tres peces o inventaris sectorials.
   
 • Jaciments: Inventari sectorial dels jaciments de la Comunitat Valenciana. Arreplega jaciments arqueològics, paleontològics i rupestres. En producció
   
 • Immobles: Inventari sectorial dels immobles. En producció
   
 • gvMuseia: Inventari sectorial de béns mobles de la Comunitat Valenciana. Arreplega informació de les peces arreplegues en els museus així com dels propis museus. En desenrotllament..
   
 • VISITASGVA: Aplicació de control de visites corporativa de la GVA. S'utilitzarà en tots els edificis de la GVA excepte els ubicats en el CA9O. És una evolució de les aplicacions VISITAS_BS i VISITAS_GJ, a les quals substituirà en quant es faça multiconsellería. En producció
   
 • SIEVES: Sistema d'informació de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut. En desenrotllament.