Visualització de contingut web

Primeros pasos

A continuació indiquem els primers passos per a poder treballar amb gvHIDRA. En primer lloc, hem de revisar que disposem dels requisits mínims per a la instal·lació. Per a això requerim d'un entorn amb les següents característiques:

 • Servidor Web: recomanació Apatxe 2.X
 • Instal·lació de PHP en el servidor web: recomanació 5.3.X o 5.4.X.
 • Instal·lació de PEAR:
  • Mòdul MDB2 i connectors de les diferents bases de dades (llevat que vullga utilitzar connexions a SGBD pdo) .

Per a més informació consultar la secció (1.4 del manual d'usuari de gvHIDRA) .

 

Una vegada instal·lat l'entorn, procedim a descarregar l'última versió del framework. Pot descarregar-la ací .

Al descomprimir el fitxer distribuït, trobem diversos elements:

 • appTemplate: plantilla bàsica d'aplicacions.
 • Igep: core del framework.
 • guia_rapida.txt: document explicatiu de com crear una aplicació.
 • gvHIDRA_MANUAL.pdf: manual del programador de gvHIDRA.
 • license.txt: text de la llicència del framework (GNU GPL v.2)
 • readme.txt: informació general del producte.

Òbriga el fitxer guía_rapida.txt i seguisca les indicacions.