Pregunta 1: Problema a tabular registre rere inserció

En un patró tabular registre (fil-lis-edi) a l'inserir un nou registre, després de polsar el botó guardar ens està mostrant la pantalla de "no hi ha datos". El registre s'està guardant, però no sabem perquè raó ens està mostrant esta pantalla.

 

El problema que comentes es deu a un problema de generació de Genaro. En el mappings 'Curso__insertar', 'gvHidraSuccess', canvia el panel=editar per panel=listar.

Pregunta 2: Problemes amb el case sensitive

Tenim un problema amb el case sensitve en les TPLs. Resulta que en una tpl teníem una llista però havíem escrit "CWlista" amb la "l" en minúscula. La qüestió és que ens anava perfecte en local.
Després de pujar l'aplicació a un altre enterno la pantalla no ens mostrava res, ni error ni dades ni res, apareixia en blanc i punt.
Després de donar-li les voltes que ja vos podeu imaginar, descobrim l'error, reanomenem, tornem a desplegar, i llest, tot funciona perfectament.

 

El sistema operatiu Windows és no CASE SENSITIVE (distingix entre majúscules i minúscules) , és a dir, per a Windows és un mateix fitxer

"pep.txt"
"Pep.txt"
"pEp.TXT"

Unix/linux (servidors de la DGTI) són sensibles a majúscules.

Com funciona una TPL?

Per una correspondència entre el nom del tag (CWLista) amb el plugin que residix en igep/smarty/plugins. Si el tag és CWlista, en windows es busca el fitxer PHP::

\igep\smarty\plugins\function.CWlista.php para generar el HTML i com no és CASE sensitive, troba eixe fitxer en \igep\smarty\plugins\function.CWLista.php (per això funciona en local).

En UNIX/Linux (servidors DGTI)

\igep\smarty\plugins\function.CWlista.php que és el fitxer buscat per a interpretar el plugin és diferent de  \igep\smarty\plugins\function.CWLista.php que és el fitxer "real", així que per això en els servidors NO funciona.

Pregunta 3: Com podem limitar el resultat de la busca d'una finestra de selecció?

Estic tenint problemes per a limitar el nombre de registres en una finestra de selecció.

$proyectos = new gvHidraSelectionWindow('lis_IDPROYECTO','W_PROYECTOS');

$proyectos->addMatching('lis_IDPROYECTO','id');

$proyectos->setRowsNumber(10);

$proyectos->setLimit(200);

He vist en alguns comentaris anteriors que amb el valor 0 setLimit () hauria de fer que es mostraren tots els registres. No obstant això a mi, m'està ocorrent tot al contrari ja que no em mostra cap registre.

Mirant el debugger em trobe amb:

IgepConexion: Executem consulta: select … from …. where … AND ROWNUM <= 0

Supose que eixe setlimit quan se li indica 0 simplement hauria de llevar el rownum ¿no?

 

Has de posar el límit a -1 per a indicar al framework que no reduïsca el conjunt de tuplas tornades per la consulta.

Pregunta 4: Es pot llançar una acció d'interfície des d'un BotonTooltip?

M'agradaria llançar una acció d'interfície des d'un botonTooltip per a validar i actualitzar una sèrie de camps i m'agradaria saber si la funció actualizaCampos em resoldria el meu problema i de quina manera s'utilitza.

 

Efectivament, amb eixa funció et valdria. Et pose un exemple d'una finestra que estem desenrotllant que té la mateixa funcionalitat: En la tpl:
{CWBotonTooltip id="calcula" iconCSS="glyphicon glyphicon-euro" titulo="Calcular" funcion="actualizaCampos" actuaSobre="ficha"}
En la classe manejadora:
$this->addTriggerEvent('calcula', 'calcularValores');
...

public function calcularValores($objDatos) {
....
}

Pregunta 5: Problemes amb els botons al migrar aplicacions a la versió 4.2.X

Acabe de provar una nova aplicació directament sobre la 4.2.9 i m'ocorre que a l'utilitzar un patró simple amb FIL-EDI, els botons per a finestres de selecció y/o accions d'interfície, al crear un nou registre en el panell fitxa apareixen desactivats (i lògicament no funcionen) . La resta de controls (CWCampoTexto) em permeten l'entrada i estan activats. Si modifique un registre existent ja no ocorre i em permet utilitzar tota la funcionalitat dels mateixos sense problema.

Els mateixos exemples (finestra de selecció i acció d'interfície) sobre un patró simple FIL-LIS-EDI no donen cap problema en este sentit, ambdós creats per mitjà de Genaro.

No estic utilitzant els glyphicon, per si açò tinguera alguna cosa a veure.

 

Un dels passos per a poder utilitzar la versió 4.2.x és canviar els botons a glyphicon. Concretament hauries de canviar en les tpl el següent:

• En el plugin CWBarra

{CWBarra añadir... iconOut="glyphicon glyphicon-log-out" iconHome="glyphicon glyphicon-home" iconInfo="glyphicon glyphicon-info-sign"}

• Els botons (CWBoton y/o CWBotonTooltip) bàsics són els següents:

imagen="01" --> iconCSS="glyphicon glyphicon-plus"

imagen="02" --> iconCSS="glyphicon glyphicon-edit"

imagen="03" --> iconCSS="glyphicon glyphicon-minus"

imagen="04" --> iconCSS="glyphicon glyphicon-refresh"

imagen="13" --> iconCSS="glyphicon glyphicon-new-window"

imagen="50" --> iconCSS="glyphicon glyphicon-search"

imagen="41" --> iconCSS="glyphicon glyphicon-ok"

imagen="42" --> iconCSS="glyphicon glyphicon-remove"

• En el CWPaginador afegir-li el paràmetre iconCSS="true"

{CWPaginador enlacesVisibles="3" iconCSS="true"}

Si tens necessitat d'algun altre botó més específic pots trobar els glyphicons en la pàgina següent: http://getbootstrap.com/components/

Pregunta 6: Com puc canviar l'aspecte del contingut dels components?

Volem posar en negreta d'una forma ràpida per mitjà de css el contingut de les caixes de text, llistes desplegables, textareas, etc Algú ho ha provat?
Les caixes de text de posar en el fitxer aplicación.css
input[type="text"] {font-weight:bold;}
ha funcionat, però la resta d'elements no. Alguna idea?

 

Si vols que tots els camps passen a tindre la lletra en negreta, modifica en el fitxer aplicacion.css l'estil .text que ara té font-weight: normal; passant a ser

font-weight: bold;

Pregunta 7: Problema al canviar aplicació d'entorn

Tenim una aplicació que al canviar-la d'entorn deixen de funcionar certes accions d'interfície i accions particulars Per què pot ser?

 

Una de les primeres comprovacions que has de realitzar respecte d'això és veure l'estat de les variables de configuració display_errors i error_reporting. Potser en l'entorn on no funciona estiga activat el display_errors y/o l'error_reporting siga diferent. Algun warning estiga impedint que es genere la pàgina amb normalitat.